Tillgänglighets­redogörelse för Arbets­skadeguiden

Försäkringskassan står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Arbetsskadeguiden uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information eller hjälp med att använda Arbetsskadeguiden kan du kontakta Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur Försäkringskassan testat webbplatsen

Försäkringskassan har gjort en intern granskning av Arbetsskadeguiden.

Bedömningen gjordes den 27 juni 2019.

Arbetsskadeguiden publicerades den 2 juli 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 september 2019.

Till Arbetsskadeguidens startsida